รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การคงสภาพลูกผสมของกล้าไม้ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์กับกระถินเทพา
ผู้แต่ง ถวิล กุศลกุล
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม ถวิล กุศลกุล. 2540. การคงสภาพลูกผสมของกล้าไม้ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์กับกระถินเทพา : รายงานวิจัย. ส่วนวนวัฒน์วิจัย สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินลูกผสม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาความสามารถในการคงสภาพลูกผสมของกล้าไม้ที่ผลิตจากเมล็ดของไม้ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์และกระถินเทพา จากตัวแทนแม่ไม้ลูกผสม จำนวน 10 ต้น เมื่อปี พ.ศ. 2533 บริเวรศูนย์จัดการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง