รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ 8 ปี ในระยะปลูกต่างๆกัน
ผู้แต่ง วีระพงษ์ ทองงอก
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วีระพงษ์ ทองงอก. 2540. การเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ 8 ปี ในระยะปลูกต่างๆกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเติบโตและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ 8 ปี ในระยะปลูกต่างๆกัน ในพื้นที่โครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสวนป่า กรมป่าไม้ อำเภอวังเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

   ผลการศึกษาพบว่าระยะปลูก 2x4 เมตร เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระทินเทพา โดยจะได้ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยสูงที่สุด ความสูงเฉลี่ยสูงสุด และน้ำหนักสดของส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้สูงสุด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]