รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การใช้แอมโมเนียมซัลเฟทป้องกันไฟให้แก่กล้าไม่กระถินณรงค์
ผู้แต่ง ณรงค์ ชูจิตร
ปีที่เผยแพร่ 2525
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ณรงค์ ชูจิตร. 2525. การใช้แอมโมเนียมซัลเฟทป้องกันไฟให้แก่กล้าไม่กระถินณรงค์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของแอมโมเนียมซัลเฟทในการป้องกันไฟ หาระยะที่เหมาะสมในการใช้แอมโมเนียมซัลเฟทในการป้องกันไฟ ตลอดจนการเจริญเติบโตทางความสูงของกล้าไม้กระถินณรงค์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง