รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์อายุ 12 ปี ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แต่ง วีระ พุกจรูญ, ประภา คล้ายมุข
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีระ พุกจรูญ และ ประภา คล้ายมุข. 2544. โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์อายุ 12 ปี ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. 16 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกกระถินยักษ์อายุ 12 ปี ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำขึ้นในช่วงระหว่าง ปี 2528-2540 ณ สถานีวิจัยลุ่มน้ำชี อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของพืชพรรณและเก็บตัวอย่างดินในบริเวณพื้นที่ป่าสวนป่าที่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณ (แปลงป่าเบญจพรรณ) และพื้นที่สวนป่าที่เคยเป็นไร่เลื่อนลอย (แปลงไร่เลื่อนลอย) ในช่วงเวลาก่อนและภายหลัง 12 ปี ของการปลูกสร้างสวนป่า


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]