รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง สวนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม สวนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า. 2556. ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
การตัดฟันและขนส่ง
สรุปย่อบทความ

กรมป่าไม้ได้จำทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกไม้ยูคาลิปตัส นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ไม้ที่จะใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าให้เหมาะสมกับที่ดินของตนเอง โดยรวบรวมผลการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิชาการป่าไม้ ตลิดจนตัวอย่างการดำเนินการปลูกไม้


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,080 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]