รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง หนังสือคู่มือการเกษตร การปลูก และดูแลรักษาสวนป่ายูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจทำเงิน
ผู้แต่ง ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์. 2549. หนังสือคู่มือการเกษตร การปลูก และดูแลรักษาสวนป่ายูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจทำเงิน. สำนักพิมพ์เพชรกกะรัต จำกัด, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนกระบวนการส่งเข้าสู่ตลาดของไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]