รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ
ผู้แต่ง ชุติมา แก้วพิบูลย์ และ ณวงศ์ บุนนาค
ปีที่เผยแพร่ 2563
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ชุติมา แก้วพิบูลย์ และ ณวงศ์ บุนนาค. 2563. ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28(3) : 526-535.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบผลร่วมของสารสกัดหยาบจากพืช 2 ชนิด คือ สาบเสือและกระถินเทพา ซึ้งมีผลต่อการงอกและการเจริญของไมยราบที่เป็นวัชพืชในนาข้าว โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด ได้แก่ ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล เพื่อสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง