รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ
ผู้แต่ง ชุติมา แก้วพิบูลย์ และ ณวงศ์ บุนนาค
ปีที่เผยแพร่ 2563
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ชุติมา แก้วพิบูลย์ และ ณวงศ์ บุนนาค. 2563. ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28(3) : 526-535.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบผลร่วมของสารสกัดหยาบจากพืช 2 ชนิด คือ สาบเสือและกระถินเทพา ซึ้งมีผลต่อการงอกและการเจริญของไมยราบที่เป็นวัชพืชในนาข้าว โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด ได้แก่ ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล เพื่อสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]