รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส หลังย้ายปลูกลงพื้นที่เป็นเวลา 1 ปี
ผู้แต่ง นางสาวพัชยา จารุวาระกูล
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พัชยา จารุวาระกูล. 2549. อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส หลังย้ายปลูกลงพื้นที่เป็นเวลา 1 ปี. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

ย้ายปลูกกล้าไม้ยูคาลิปตัสจากภาชนะปลูกขนาดต่างกัน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 40 มล. ขนาดใหญ่ 120 มล. ลงพื้นที่ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร ติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในแปลงเป็นเวลา 1 ปี พบว่าก่อนย้ายปลูก กล้าไม้ยูคาลิปตัสในภาชนะปลูกขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตเริ่มต้นมากที่สุด หลังการย้ายปลูกพบว่ากล้าไม้เติบโตรวดร็วขึ้นในเดือนที่ 7 หลังจากย้ายปลูก


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง