รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน
ผู้แต่ง เริงชัย เผ่าสัจจ
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม เริงชัย เผ่าสัจจ. 2552. การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 24-30.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การวิจัยประยุกต์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน ที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับเฏษตรกร งานวิจัยดำเนินการในพื้นที่ 22 ตำบล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 660 ราย โดยได้รับการอนุเคราะห์กล้าไม้ยูคาลิปตัสพันธุ์ดีจาก บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 84,700 กล้า


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]