รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นนวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) โดยผ่านการชักนำให้เกิดคัลลัส
ผู้แต่ง ดวงฤทัย ปราสาททอง
ปีที่เผยแพร่ 2562
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ดวงฤทัย ปราสาททอง. 2562. การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นนวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) โดยผ่านการชักนำให้เกิดคัลลัส. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปกร.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ซางหม่น
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการชักนำให้เกิดยอดจากส่วนข้อ การชักนำให้เกิดคัลลัสจากส่วนยอด การชักนำให้เกิดยอดจากคัลลัส และการชักนำให้เกิดรากจากกลุ่มยอด ของไผ่ซางหม่นนวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro)


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง