รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง
ผู้แต่ง สุดารัตน์ วิสุทธิเทพกุล และ พิศาล วสุวานิช
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สุดารัตน์ วิสุทธิเทพกุล และ พิศาล วสุวานิช. 2540. การพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง. ใน วารสารวนศาสตร์ 16 : 99-105.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง ทำตั้งแต่ระยะการเป็นตาดอกจนกระทั่งดอกได้รับการผสมพันธุ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40-45 วัน หลังจากดอกได้รับการผสมพันธุ์แล้ว รังไข่มีการพัฒนาเป็นผล ส่วนดอกที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นไป โดยทำการเก็บตัวอย่างตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2538 ถึงปลายเดือนมกราคม 2539


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0917729627
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 54,517 ครั้ง