รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง และเอนไซม์เฟอริกรีดักเทสในใบของยูคาลิปตัส
ผู้แต่ง นางสาวจินดารัตน์ วัดจินดา
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นางสาวจินดารัตน์ วัดจินดา. 2549. ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง และเอนไซม์เฟอริกรีดักเทสในใบของยูคาลิปตัส. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชในช่วงเวลาสั้นๆที่จำกัดการใช้ประโยชนืของธาตุเหล็กในต้นกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดยกำหนดพารามิเตอร์ที่ศึกษา 7 ประการ ได้แก่ pH ของสารละลายคั้นจากใบ ปริมาณเอนไซม์เฟอริกรีดักเทศ ปริมาณํธาตุเหล็กทั้งหมด ปริมาณคลอโรฟิลล์ใบ ประสิทธิภาพการใช้แสง อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ และมวลชีวภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]