รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Landscape ecological evaluation on the artificial forest of Leucaena leucocephala
ผู้แต่ง He, S., Liao, C., Yang, Y., Pan, Z., Sha, Y., & Ji, Z.
ปีที่เผยแพร่ 2008
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม He, S., Liao, C., Yang, Y., Pan, Z., Sha, Y., & Ji, Z. (2008). Landscape ecological evaluation on the artificial forest of Leucaena leucocephala. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 13(3), 285-290.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

Based on the theory of ecology, this article conducted a landscape ecological evaluation on Leucaena leucocephala artificial forest in the arid-hot valley, Yuanmou Xiaokua hill, using a combination method of qualitative analysis and landscape comprehensive evaluation. The comprehensive evaluation indexes of landscape include forest coverage, biodiversity, stability, soil erosion, environmental quality, availability, scientific research characteristic, economic benefits. Using AHP (analytical hierarchy process), determine the grade of ecological evaluation factors and the weight of evaluation index and calculate the CEI (comprehensive evaluation index) on ecological evaluation. Evaluation results showed that the area CEI was 0.714 225, a better quality of the ecological level, but biodiversity indicators was the lowest. To sum up, it was difficult to maintain ecological restoration effectiveness and process but also guarantee a good biodiversity in the arid-hot valleys. We must reasonably arrange the alien species and the native species, in order to obtain a stable and sustainable eco-system


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]