รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ตะเคียนทอง
ผู้แต่ง ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน. 2556. ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.). ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกพันธุ์ไม้ตะเคียนทอง นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ไม้ที่จะใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าให้เหมาะสมกับที่ดินของตนเอง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,080 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]