รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Micropropagation of the giant bamboo (Dendrocalamus giganteus Munro) from nodal explants of field grown culms
ผู้แต่ง S.M.S.D. Ramanayake and K. Yakandawala
ปีที่เผยแพร่ 1997
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Ramanayake, S.M.S.D. and K. Yakandawala. 1997. Micropropagation of the giant bamboo (Dendrocalamus giganteus Munro) from nodal explants of field grown culms. Plant Science. 129(2) : 213-223.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่หวาน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

Propagules of Dendrocalamus giganteus were produced by a process of in vitro axillary shoot proliferation followed by rooting. Axillary bud break and fhe presence of culture contaminants in single-node segments of secondary branches were strongly influenced by the seasonal rainfall pattern. Cultures of axillary shoots were initiated during peak bud-break periods in a semi-solid MS medium with 2 mg 1- I benzylaminopurine (BAP), 0.1 mg 1- I kinetin and I g 1- I Benlate (benomyl). Continuous shoot proliferation for a period of 1 year was achieved in a liquid MS medium with 6 mg 1- I BAP, 0.1 mg 1- I kinetin and 8% (vjv) coconut water. Shoot proliferation at a 1.8-fold increase in shoot number every 13 days took place after a lag phase of 65 days. Shoots (77.5%) rooted when transferred from the shoot proliferation medium containing 3 mg 1- I indole butyric acid in the last two passages, to a rooting medium with MS modified to half strength major salts, 3 mg 1- I IBA and 10 mg 1- I coumarin. After a period of in vitro hardening the propagules were transferred to soil.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง