รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Biological performance of Eucalyptus camaldulensis leaf oils from Thailand against the subterranean termite Coptotermes formosanus Shiraki
ผู้แต่ง Pornpun Siramon · Yoshito Ohtani · Hideaki Ichiura
ปีที่เผยแพร่ 2009
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Siramon, P., Ohtani, Y., & Ichiura, H. (2009). Biological performance of Eucalyptus camaldulensis leaf oils from Thailand against the subterranean termite Coptotermes formosanus Shiraki. Journal of wood science, 55(1), 41-46.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

The antitermitic activities of leaf oils and their constituents, taken from three clones of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. in Thailand, against Coptotermes formosanus Shiraki were investigated in contact and noncontact tests. The termiticidal mechanism was also examined. Antitermitic tests demonstrated that E. camaldulensis leaf oils were both contact toxicants and fumigants to C. formosanus with LC50 values ranging between 12.68 and 17.50 mg/ g by the contact method, and between 12.65 and 17.50 mg/ petri dish (100 cm3 ) by the noncontact method. p-Cymene and g-terpinene were primarily responsible for the contact toxicity and 1,8-cineole was responsible for fumigation. From the investigation of termiticidal mechanism, E. camaldulensis leaf oils exhibited the inhibition of acetylcholinesterase activity and showed the common symptoms of a neurotoxic mode of action against C. formosanus.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง