รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Suppression of bacterial wilt in Eucalyptus urophylla by fluorescent Pseudomonas spp. in China
ผู้แต่ง L.X. Ran, C.Y. Liu, G.J. Wu, L.C. van Loon, P.A.H.M. Bakker
ปีที่เผยแพร่ 2005
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Ran, L. X., Liu, C. Y., Wu, G. J., Van Loon, L. C., & Bakker, P. A. H. M. (2005). Suppression of bacterial wilt in Eucalyptus urophylla by fluorescent Pseudomonas spp. in China. Biological Control, 32(1), 111-120.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

Bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum race 1, biovar III has become a severe problem in Eucalyptus plantations in south China. The disease mainly attacks young eucalypt trees, and no effective control measures are available yet. To explore possibilities to develop biological control of the disease, strains of fluorescent Pseudomonas spp. that are effective in suppressing plant diseases by known mechanisms, were tested for their potential to control bacterial wilt in Eucalyptus. Pseudomonas putida WCS358r, Pseudomonas fluorescens WCS374r, P. fluorescens WCS417r, and Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 antagonize R. solanacearum in vitro by siderophore-mediated competition for iron, whereas inhibition of pathogen growth by P. fluorescens CHA0r is antibiosis-based. No correlations were found between antagonistic activities of these Pseudomonas spp. in vitro and biocontrol of bacterial wilt in Eucalyptus in vivo. None of the strains suppressed disease when mixed together with the pathogen through the soil or when seeds or seedlings were treated with the strains one to four weeks before transfer into soil infested with R. solanacearum. However, when the seedlings were dipped with their roots in a bacterial suspension before transplanting into infested soil, P. fluorescens WCS417r significantly suppressed bacterial wilt. P. putida WCS358r was marginally effective, whereas its siderophore-minus mutant had no effect at all, indicating that siderophore-mediated competition for iron can contribute but is not effective enough to suppress bacterial wilt in Eucalyptus. A derivative of P. putida WCS358r, constitutively producing 2,4-diacetylphloroglucinol (WCS358::phl) reduced disease. Combined treatment with P. fluorescens WCS417r and P. putida WCS358::phl did not improve suppression of bacterial wilt. 2004 Elsevier Inc. All rights reserved.


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]