รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Infectivity of pine and eucalypt isolates of Pisolithus tinctorius on roots of Eucalyptus urophylla in vitro
ผู้แต่ง N. MALAJCZUK, F. LAPFYRIE AND J. GARBAYE
ปีที่เผยแพร่ 1990
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Malajczuk, N., Lapeyrie, F., & Garbaye, J. (1990). Iǹfectivity of pine and eucalypt isolates of Pisolithus tinctorius on roots of Eucalyptus urophylla in vitro: 1. Mycorrhiza formation in model systems. New Phytologist, 114(4), 627-631.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

Two isolates of the ectomycorrhizal fungus Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker and Couch were inoculated on to roots of Eucalyptus urophylla S. T. Blake in vitro and a comparison made of the rate of ectomycorrhizal development. Both isolates initiated ectomycorrhizal roots but the time of onset of root colonization and the rate of formation varied with the isolate. An isolate cultured from a sporocarp collected from under eucalypts in Australia rapidly colonized roots of E. urophylla and initiated mycorrhizas after 2 d incubation, whereas an isolate obtained from sporocarps collected from under pines m the United States developed ectomycorrhizas only after 7 d incubation. Dual inoculation of E. urophylla seedlings using a paper-sandwich technique again showed the rapid colonization of roots by the eucalypt isolate even when roots were inoculated 7 d previously with the pine isolate. These in vitro observations support field observations that there are variable degrees of plant species -fungal isolate compatibility, implying specificity, and this is an important factor influencing successful ectomycorrhiza formation and development.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง