รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง  Isozyme variation and mating system in Eucalyptus urophylla
ผู้แต่ง A.P.N. House and J.C. BELL
ปีที่เผยแพร่ 1994
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม House, A. P. N., & Bell, J. C. (1994). Isozyme variation and mating system in Eucalyptus urophylla. Silvae Genet, 43, 167-176.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

Then natural distribution of Eucalyptus urophylla is a series of disjunct population areas on a number of islands in eastern Indonesia. Thirteen loci in 8 enzyme systems were used to estimate genetic diversity and outcrossing rates, using seed collections from the full range of the species. Levels of genetic diversity were similar to other Eucalyptus species that have widespread distributions. Most diversity is located within populations (GST = 11.75 %). Genetic distances between population from the island of Weater clustered together on the basis of their isozyme genotypes. This lack of isozyme differentiation between populations is in contrast to the high degree of differentiation in morphological characters in the species. Outcrossing rates measured in two populations were high (>90%), with little between-tree variation. The possible origins of thee species are discusssed.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง