รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Moderate-density molecular maps of Eucalyptus urophylla S. T. Blake and E. tereticornis Smith genomes based on RAPD markers
ผู้แต่ง Siming Gan, Jisen Shi, Mei Li, Kunming Wu, Juying Wu and Jiayu Bai
ปีที่เผยแพร่ 2003
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Gan, S., Shi, J., Li, M., Wu, K., Wu, J., & Bai, J. (2003). Moderate-density molecular maps of Eucalyptus urophylla ST Blake and E. tereticornis Smith genomes based on RAPD markers. Genetica, 118(1), 59-67.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

Moderate-density molecular maps were constructed for the genomes of Eucalyptus urophylla S. T. Blake and E. tereticornis Smith using RAPD markers and an interspecific cross between the two species. One hundred and eighty-three primers were employed to generate 245 and 264 parent-specific markers in E. urophylla and E. tereticornis, respectively, as well as 49 parent-shared markers. The normally segregating markers, including 208 (84.9%) specific to maternal E. urophylla, 175 (66.3%) to paternal E. tereticornis, and 48 shared by both parents, were used for framework map construction for each parental species. For maternal E. urophylla, the linkage map consisted of 23 linkage groups, 160 framework markers, and 60 accessory markers, defining a total map distance of 1504.6 cM and an average interval of 11.0 ± 8.07 cM. For paternal E. tereticornis, the linkage map contained 23 linkage groups, 126 framework markers, and 92 accessory markers, defining a total map distance of 1035.7 cM and an average interval of 10.1± 7.23 cM. Genome length was estimated at 1585.7 and 1507.5 cM for E. urophylla and E. tereticornis, respectively, indicating map coverage of 94.9 and 68.7% of the corresponding genomes. Construction of such maps will be valuable for quantitative trait loci (QTLs) detection, marker-assisted selection (MAS), comparative mapping, and whole genome based fingerprint characterization in Eucalyptus breeding programs.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง