รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Efficient regeneration of Eucalyptus urophylla from seedling-derived hypocotyls
ผู้แต่ง Z.-C. HUANG, F.-H. ZENG and X.-Y. LU
ปีที่เผยแพร่ 2010
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Huang, Z. C., Zeng, F. H., & Lu, X. Y. (2010). Efficient regeneration of Eucalyptus urophylla from seedling-derived hypocotyls. Biologia plantarum, 54(1), 131-134.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

Seedling hypocotyls were used as explants to establish a regeneration protocol for Eucalyptus urophylla and N-phenyl-N’-[6-(2-chlorobenzothiazol)-yl] urea (PBU), one kind of di-substituted urea, was found useful growth regulator. The hypocotyls incubated on a modified Murashige and Skoog medium (SPCa), supplemented with 6.6 μM PBU and 0.57 μM indole-3-acetic acid (IAA) dedifferentiated and form calli (100 % after 7 d). Compared with other growth regulator combinations, PBU stimulated more vigorous calli and restrained their darkening. In addition, the calli induced by PBU showed high frequency of adventitious buds formation (57 %). Shoot proliferation and elongation was then stimulated on SPCa medium containing 0.44 μM 6-benzyladenine (BA), 0.54 μM naphthalene acetic acid (NAA) and 0.3 μM gibberellic acid (GA3). For rooting, shoots were cultivated on root induction medium containing 2.5 μM indole-3-butyric acid (IBA). Plantlets were then successfully transplanted to greenhouse. 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง