รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Advances in mass clonal propagation of Eucalyptus urophylla x E. grandis in Congo
ผู้แต่ง R. A. Saya, F. Mankessi, M. Toto, J.-N. Marien, O. Monteuuis
ปีที่เผยแพร่ 2008
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Saya, A. R., Mankessi, F., Toto, M., Marien, J. N., & Monteuuis, O. (2008). Advances in mass clonal propagation of Eucalyptus urophylla X E. grandis in Congo.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

The basic technique developed in Pointe Noire, Congo, since 1978 for propagating by cuttings the natural Eucalyptus PF1 and E. 12 ABL x E. saligna hybrid clones did not worked satisfactorily on the E. urophylla x E. grandis artificial hybrid clones. Only a small proportion of the cuttings collected from the field coppicing stumps used as extensive stock plants could be rooted. Moreover, the resulting plants demonstrated an unexpectedly high within clone variability detrimental to final crop quality and yield. Replacing such stumpderived stock plants by intensively managed container-grown ones resulted in a noticeable enhancement of cutting capacity for adventitious rooting as well as of the overall quality of the plants produced in much shorter delays with easier and cheaper maintenance. The relevant advantages of this new technique are obvious. At the research level, the quality and reliability of the field clonal tests established from such rooted cuttings are greatly improved while the time needed for wise clonal selection and for effective genetic improvement can be considerably shortened. The benefits are even greater for big scale operations, such as mass production of clonal offspring for large size clonal plantations of uniform superior quality. These aspects are argued in the current paper, focusing on the particularities of the new technique developed for efficiently mass producing by rooted cuttings E. urophylla x E. grandis clones.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง