รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Genetic Variability in a Breeding Population of Eucalyptus urophylla S.T. Blake
ผู้แต่ง S. M. M. LEITE, C. A. BONINE, E. S. MORI, C. F. DO VALLE and C. L. MARINO
ปีที่เผยแพร่ 2002
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Leite, S. M. M., Bonine, C. A., Mori, E. S., Valle, C. D., & Marino, C. L. (2002). Genetic variability in a breeding population of Eucalyptus urophylla ST Blake. Silvae Genetica, 51(5-6), 253-255.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

Tree breeding programs have been under tremendous pressure to show results since the demand for the derived products has greatly increased. Molecular markers have been used in breeding programs in an attempt to evaluate the genetic bases of populations involved in breeding programs, identify hybrids and parental lines, etc. The aims of this study were to evaluate genetic variability of a base population of Eucalyptus urophylla using RAPD, to assess the genetic base of populations and to construct a molecular data bank. The base population consisted of 61 individuals of Flores and Timor provenance and a local commercial variety. Seventy polymorphic loci were analyzed. The mean genetic similarity was 0.3168 for the base population and the commercial variety showed the lowest similarity (0.2885). Crosses based on genetic distance were proposed.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง