รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รายงานการปฏิบัติงานติดตามผลการบำรุงรักษาต้นพะยูง ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ณ พื้นที่แปลงปลูกป่า FPT49 ตำบลนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555
ผู้แต่ง สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์. 2555. รายงานการปฏิบัติงานติดตามผลการบำรุงรักษาต้นพะยูง ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ณ พื้นที่แปลงปลูกป่า FPT49 ตำบลนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555. 10 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าต้นพะยูงที่ปลูกบริเวณพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำแหน่ง FPT 49 ตำบลบางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ได้เดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจในระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2555 พบว่าต้นพะยูงถูกมอดรูเข็มเจาะลำต้นทำให้ต้นพะยูงยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก (50 %) ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีปลวกอาศัยอยู่จำนวนมากได้เข้าทำลายหลังจากต้นพะยูงอ่อนแอเนื่องจากถูกมอดรูเข็มเจาะ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]