รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคนของเอนไซม์เขต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง
ผู้แต่ง นางสาวอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม
ปีที่เผยแพร่ 2550
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม. 2550. การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคนของเอนไซม์เขต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนระหว่างเอนไซม์ดัลโคชิเนสกับเอนไซม์กับลินามาเรสเพื่อทำนายตำแหน่งที่อาจมีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ดัลโคชิเนส


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง