รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเพาะเตรียมกล้าสัก
ผู้แต่ง อภิชาติ ขาวสอาด
ปีที่เผยแพร่ 2526
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม อภิชาติ ขาวสอาด. 2526. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการป่าไม้ เทคนิคการเพาะเตรียมกล้าสัก พฤษภาคม 2526. 62 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

เอกสารรายงานทางวิชาการด้านป่าไม้ฉบับนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือสำหรับการเพาะเตรียมกล้าไม้สักโดยทำการเรียบเรียงเผยแพร่ครั้งแรกในรูปของเอกสาร ประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกสร้างสวนป่า รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2526 ณ กรมป่าไม้


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง