รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปลูกเสริมป่าด้วยกล้าสักในป่าเบญจพรรณท้องที่ป่าแม่ป้าย - แม่สอย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง จักรพันธ์ สกุลมีฤทธิ์ และ พรชัย ต้นสายเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม จักรพันธ์ สกุลมีฤทธิ์ และ พรชัย ต้นสายเพชร. 2540. เอกสารงานวิจัย การปลูกเสริมป่าด้วยกล้าสักในป่าเบญจพรรณท้องที่ป่าแม่ป้าย - แม่สอย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. 16 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การปลูกเสริมป่าด้วยกล้าสักในป่าเบญจพรรณ ทำการศึกษาทดลองในพื้นที่ป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย ท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระดับความสูงจากน้ำทะเล 500 เมตร ใช้วิธีเตรียมกล้าสักแตกต่างกัน 5 วิธีการ คือ จากการตัดชำ จากการเพาะเมล็ด (แหล่งเมล็ด 2 แหล่ง) จากเหง้า และจากการใช้เหง้าปักชำ ทำการปลูกทดลองครบ 2 ปี แล้วตรวจวัดผลการทดลอง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]