รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Developmental Changes in Cell Wall Structure of Phloem Fibres of the Bamboo Dendrocalamus asper
ผู้แต่ง Cristina Gritsch, Gunnar Kleist and Richard J. Murphy
ปีที่เผยแพร่ 2004
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Gritsch, C.S., G. Kleist and R.J. Murphy. 2004. Developmental Changes in Cell Wall Structure of Phloem Fibres of the Bamboo Dendrocalamus asper. Annals of Botany 4 : 497-505.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สรุปย่อบทความ

The structural properties of bamboo combined with a fast growth rate, widespread distribution and great diversity of uses make it a suitable choice of woody material that can, under appropriate conditions, be managed sustainably. As in wood, the anatomy of the bamboo culm is known to determine its physical and mechanical properties. A cross-section of the culm reveals the typical monocotyledon arrangement of scattered vascular bundles within ground tissue composed of parenchyma cells. The fibres are characteristically thick-walled at maturity and the high tensile strength of bamboo tissue is attributed mainly to their multilayered cell wall structure, which is also typical of parenchyma cells.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0917729627
อีเมล silvi[email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 54,517 ครั้ง