รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Ultrastructure of Fibre and Parenchyma Cell Walls During Early Stages of Culm Development in Dendrocalamus asper
ผู้แต่ง Cristina sanchis Gritsch and Richard J. Murphy
ปีที่เผยแพร่ 2005
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม GRITSCH, C. S., and R. J. MURPHY. 2005. Ultrastructure of Fibre and Parenchyma Cell Walls During Early Stages of Culm Development in Dendrocalamus asper, Annals of Botany. 95 (4): 619–629.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สรุปย่อบทความ

The anatomical structure of bamboo is known to determine the physical and mechanical properties of the culm material. Of particular importance is the multilayered structure of the fibre and parenchyma cell walls, which arises from the alternation in the orientation of cellulose microfibrils and results in a structure with high tensile strength (Parameswaran and Liese, 1980). Investigations concerning bamboo cell walls have focussed mainly on the structure of fully elongated fibres and few studies have described the development of bamboo cell walls in detail, especially during the early elongation period of the shoot.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0917729627
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 54,514 ครั้ง