รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ตะเคียนทอง อายุ 9 ปี ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT 3 จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่ง วีระพงษ์ ทองงอก
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีระพงษ์ ทองงอก. ม.ป.ป. การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ตะเคียนทอง อายุ 9 ปี ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯแปลงปลูกป่า FPT3 จังหวัดอุบลราชธานี. ส่วนพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้, สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ตะเคียนทอง อายุ 9 ปี ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT 3 จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งด้านความสูง และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของไม้ตะเคียนทองที่ปลูกผสมร่วมกับไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้มะค่าแต้ ไม้สัตบรรณ และไม้ขี้เหล็ก เป็นต้น โดยเป็นการปลูกแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวและระยะห่างระหว่างต้นไม้แต่ละชนิดไม่แน่นอน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]