รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว
ผู้แต่ง กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 2560. รายงาน การศึกษาชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว. 39 หน้า
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งการแนะนำหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]