รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส รองรับปริมาณความต้องการไม้ของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อน
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
ปีที่เผยแพร่ 2540
รูปแบบการเผยแพร่ เลือก
บรรณานุกรม สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง. 2540. การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส รองรับปริมาณความต้องการไม้ของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อน. ใน รายงานการวิจัย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสรองรับปริมาณความต้องการไม้ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อนนี้ จะทำให้ทราบถึงปริมาณไม้ที่จะได้รับเมื่อถึงรอบตัดฟันและจะทำให้ทราบถึงการลงทุนในกิจการประเภทนี้ว่าจะมีการเสี่ยงมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่มีอัตราผลตอบแทนที่ระดับไหน ทำให้รัฐบาลหรือภาคเอกชนที่สนใจจะลงทุนดำเนินกิจการประเภทนี้สามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]