คำชี้แจง

ท่านสามารถดูข้อมูลแปลงส่งเสริมปลูกป่าทั่วทั้งประเทศ ที่ส่งเสริมโดยกรมป่าไม้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ ว่ามีการปลูกไม้ชนิดไหนที่บริเวณไหนบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเลือกชนิดปลูกได้ด้วย

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 56,608 ครั้ง

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]