คำชี้แจง

ท่านสามารถดูข้อมูลแปลงส่งเสริมปลูกป่าทั่วทั้งประเทศ ที่ส่งเสริมโดยกรมป่าไม้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ ว่ามีการปลูกไม้ชนิดไหนที่บริเวณไหนบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเลือกชนิดปลูกได้ด้วย

แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง