แหล่งรับซื้อไม้

แผนที่ในหน้านี้ แสดงข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจะหาแหล่งรับซื้อไม้ โดยแสดงเป็นสีอ้างอิงตามจำนวนโรงงาน เมื่อคลิกบนแบนที่จะแสดงข้อมูลของโรงงานทั้งหมดในจังหวัดนั้น

แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง