แหล่งรับซื้อไม้

แผนที่ในหน้านี้ แสดงข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจะหาแหล่งรับซื้อไม้ โดยแสดงเป็นสีอ้างอิงตามจำนวนโรงงาน เมื่อคลิกบนแบนที่จะแสดงข้อมูลของโรงงานทั้งหมดในจังหวัดนั้น

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 56,608 ครั้ง

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]