รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองอายุ 4 ปี โดยไม่อาศัยเพศ
ผู้แต่ง สุนันทา ขจรศรีชล
ปีที่เผยแพร่ 2537
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สุนันทา ขจรศรีชล. 2537. การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองอายุ 4 ปี โดยไม่อาศัยเพศ. ใน วารสารวนศาสตร์ 10 : 50-54.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง