คำชี้แจง

หากท่านเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจปลูกสร้างสวนป่า ที่ต้องการขายไม้ สามารถลงประกาศขายตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อไม้ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้

ประกาศจะมีอายุ 30 วันและถูกลบทิ้งอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (หากยังขายไม่ได้ สามารถเข้ามาประกาศใหม่ได้)


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]