คำชี้แจง

หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่ต้องการซื้อไม้ สามารถลงประกาศรับซื้อตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้เกษตรกร หรือเจ้าของสวนป่า ที่ต้องการขาย สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]