คำชี้แจง

หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่ต้องการซื้อไม้ สามารถลงประกาศรับซื้อตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้เกษตรกร หรือเจ้าของสวนป่า ที่ต้องการขาย สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้

แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง