มะออกกานี
Swietenia mahogany (L.) Jacq.

ลักษณะทั่วไป         

     ต้นตรง ทรงกระบอก มีรากพูพอนที่โคน ลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มปนดำ เปลือกลำต้นหยาบ และหลุดล่อนเป็นชิ้นเล็ก ลักษณะทรงพุ่มของมะฮอกกานีจะเป็นทรงกระบอก ใช้เวลานานกว่าที่กิ่งก้านจะแผ่พุ่มกว้างออกไป  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ยาว 60 เซนติเมตร ใบย่อย 6-16 ใบ รูปไข่ รูปหอก ปลายใบค่อนข้างเรียวแหลม ดอกมีกลิ่นหอม สีขาวอมเหลือง ออกดอกกลางถึงปลายฤดูแล้ง ผลแตกแข็งเหมือนไม้ ยาว 10-20 เซนติเมตร ภายในมีราว 50 เมล็ด ผลิตผลได้ 800 ผลต่อต้น

การกระจายพันธุ์      

     สามารถพบได้ในป่าทุกประเภทตั้งแต่ป่าสน ทุ่งหญ้าเขตร้อนจนถึงป่าดงดิบ

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม      

     มะฮอกกานีสามารถโตได้ในดินร่วนหรือดินทรายปนดินเหนียวเล็กน้อย ที่มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขัง ชอบอากาศร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น ชอบแดดเต็มวัน อุณหภูมิระหว่าง 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน 1600-2500 มิลลิเมตรต่อปี ความสูง 0-1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต้องการแสง สามารถอยู่ในที่ได้รับแสงบางเวลาได้เช่นกัน เช่น ในป่า

การปลูกและการดูแลรักษา               

     ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หรือช่วงกลางฤดูฝน เพื่อกล้าไม้จะได้มีช่วงเวลาสำหรับการตั้งตัว และมีความแข็งแรงที่จะรอดไปในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมะฮอกกานีเป็นไม้ที่มีโรคและแมลงมารบกวนมาก  จึงไม่ควรปลูกมะฮอกกานีเพียงชนิดเดียว  ควรปลูกผสมกับพืชชนิดอื่น  เพื่อเป็นการลดการรบกวนจากโรคและแมลง

     การใส่ปุ๋ยครั้งแรก ควรใส่หลังจากลงปลูกแล้ว 1 สัปดาห์ ประมาณ 30 กรัมต่อ 1 ต้น และครั้งที่ 2 เมื่อต้นไม้เริ่มตั้งตัวได้อายุ 3 เดือนและควรใส่ปุ๋ยช่วงที่ฝนตก เพราะจะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่

     การกำจัดวัชพืชควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหาร และป้องกันไฟในสวนป่า

ข้อจำกัดของไม้มะฮอกกานี         

     ศัตรูพืช Hypsipyla grandella ตัวอ่อนของผีเสื้อเจาะยอด กินเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ทำลายยอดของต้นอ่อน และSteniscadia poliophaea ตัวอ่อนของผีเสื้อทำลายใบและต้นอ่อนมักมีปัญหาหนอนเจาะกิ่ง ทำให้เปราะหักง่าย และไม่ควรปลูกในบริเวณพื้นที่จอดรถ เพราะเปลือกผลแข็ง อาจร่วงหล่นทำให้รถเสียหายได้

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]