รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Expert system for identification of economically important insect pests in commercial teak plantations
ผู้แต่ง Diego A. Nascimento, Ronivaldo M. Anunciação Jr., Alexandre Arnhold, Antonio C. Ferraz Filho, Alexandre dos Santos, Jose Cola Zanuncio
ปีที่เผยแพร่ 2016
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Nascimento, D. A., Anunciação Jr, R. M., Arnhold, A., Ferraz Filho, A. C., dos Santos, A., & Zanuncio, J. C. (2016). Expert system for identification of economically important insect pests in commercial teak plantations. Computers and Electronics in Agriculture, 121, 368-373.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

Homogeneous teak plantations in Brazil occupy large areas with genetically close plants, which may favor insect pests. The insect pests can reduce the quantity and quality of wood produced. The identification of insects at early stages is important to prevent its spread. The objective of this study was to develop an expert system to identify, with mobile smartphones as inference engine, economically important insects attacking commercial teak plantations. The expert system developed (ENTOTECA) proved to be an appropriate technology to identify 23 insects of economic importance at the species level, through a practical and easy interface, usable by any common man. The use of ENTOTECA is aligned with the forest certification that requires the identification of insects before the control decision-making process.


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]