รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnF
ผู้แต่ง จิตสุภา ธงด่านทวน
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม จิตสุภา ธงด่านทวน. 2557. ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnF. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

ในปัจจุบันพะยูงเป็นไม้ยืนต้นที่ใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย พะยูงเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีลายเนื้อไม้สวย มีชื่อและความหมายดีถือเป็นไม้มงคลที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ สิ่งของแกะสลัก และวัตถุมงคลต่างๆ ที่มีราคาแพง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วย 


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง