รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองโดยการปักชำอย่างง่ายๆ
ผู้แต่ง สมยศ กิจค้า
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สมยศ กิจค้า. ม.ป.ป. การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองโดยการปักชำอย่างง่ายๆ, น. 22-29. ใน รายงานการวิจัย. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

การขยายพันธุ์ตะเคียนทองสามารถทำได้ง่าย สะดวก และได้ผลดียิ่ง Aminah (1991) รายงานว่า การปักชำตะเคียนทอง สามารถใช้หน่ออ่อน หรือกล้าไม้อายุน้อยๆ ปักชำให้ออกรากได้ดี โดยใช้เพียงข้อเดียว และต้องมีใบติดอยู่อย่างน้อย 1 ใบเสมอ แต่การใช้กิ่งข้าง (lateral branch) ปักชำ แม้ว่าจะออกรากได้ดี แต่จะไม่เติบโตเป็นลำต้น จะคงลักษณะเป็นกิ่งตลอดไปหรือที่เรียกว่า Plagiotropy นั่นเอง Kantarli (1995) ได้ระบุวิธีการขยายพันธุ์ตะเคียนทองไว้หลายๆวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างแปลงขยายพันธุ์ และการปักชำวิธีต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้วัสดุพันธุกรรมที่อายุน้อย หรือทำให้มีอายุน้อยลง (Juvenile/Rejuvenile materials) เท่านั้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]