ยางนา
Dipterocarpus alatus Roxb.

ลักษณะทั่วไป      

     เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ  สูง  30-40 เมตร ขึ้นไป  ลำต้นเปลาตรงรูปทรงกระบอก  ปราศจากกิ่งด้านข้าง  เรือนยอดแน่นทึบรูปทรงกลมหรือทรงรี  ผลยางนารูปไข่หรือทรงรี ยาว 2.5-3 ซม.  เป็นผลแห้งไม่แตก  ส่วนใหญ่มีเมล็ดเดียว  ส่วนบนของผลมีกลีบเลี้ยงที่เจริญขึ้นเป็นปีกยาว 2 ปีก (ยาวไม่เกิน 14 ซม.) และปีกสั้น 3 ปีก ใบรูปไข่แกมรูปหอก ขนาด 8-15 x 20-35 ซม. เนื้อใบหนา ปลายใบสอบเรียว  ดอกเป็นสีชมพู  เป็นช่อสั้นๆ  ออกตามง่ามใบ

การกระจายพันธุ์      

     ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  พิจิตร  นครสวรรค์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี  ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดปราจีนบุรี  สระแก้ว  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  และภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง  และสงขลา

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม      

     ยางนาเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นเป็นกลุ่มตามที่ราบชายลำธารในป่าดิบทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 200-600 เมตร จะขึ้นได้ดีในตะกอนน้ำพัดพา มีความเป็นกรจัดถึงด่างปานกลาง  ชอบดินลึกที่มีการระบายน้ำดี  

การปลูกและการดูแลรักษา      

     การปลูกไม้ยางนาควรทำในฤดูฝน เพราะกล้าไม้จะมีการเจริญเติบโตดี สามารถตั้งตัวได้ง่าย  ควรดายวัชพืชอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน และใช้วิธีการดายวัชพืชเป็นแนวกันไฟรอบๆสวนป่า  และควรจะมีการเพาะเมล็ดยางนาไว้เผื่อบางต้นที่ตายจะต้องมีการปลูกซ่อมทดแทน ซึ่งถ้ากล้าไม้ที่มีอายุเท่าๆกัน ก็จะทำให้ยางนาสามารถเจริญเติบโตได้ไล่เลี่ยกัน
      การลิดกิ่งจำเป็นมากในช่วงอายุ 3-6 ปี เพราะนอกจากจะทำให้ไม้ยางนามีลำต้นตรงเปลาสวยงามแล้ว ยังป้องกันวัชพืชประเภทไม้เลื้อยเกาะขึ้นไปปกคลุมเรือนยอดไม้ยางนาได้

ข้อจำกัดของไม้ยางนา      

     ยางนาไม่ชอบดินที่เนื้อละเอียด เช่น  ดินเหนียว อีกทั้งยางนามีโรค แมลง และศัตรูธรรมชาติที่จะคอยทำอันตรายมากพอสมควร และยากที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะได้รับนั้นได้

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]