รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเจริญเติบโตของไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด ใต้ร่มเงาระดับต่างๆ
ผู้แต่ง นายบรรดิษฐ์ หงษ์ทอง
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม บรรดิษฐ์ หงส์ทอง. ม.ป.ป. การเจริญเติบโตของไม้วงศ์ยาง 6 ชนิดใต้ร่มเงาระดับต่าง ๆ. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กลม หรือรูปเจดีย์ต่ำๆ เปลือกหนาสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด ใบชนิดเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหอก ขนาด 3-6 X 10-14 ซม. ดอกสีขาวขนาดเล็ก ออกเป็นช่อยาวๆตามง่ามใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม ผลกลมหรือรูปไข่ ขนาดดตเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 X 10 มม. มีปีกรูปใบพายยาว 1 คู่ ลักษณะทางนิเวศน์วิทยา ขึ้นเป็นหมู่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบ หรือค่อนข้างราบใกล้ฝั่งน้ำ ในป่าดงดิบทั่วประเทศ ลักษณะเนื้อไม้ สีเหลืองหม่น หรือสีน้ำตาลอมเหลือง มักมีเส้นขาวหรือเทาขาวผ่านเสมอ ซึ่งเป็นท่อน้ำมัน เสี้ยนสน เนื้อละเอียดปานกลาง แข็ง เหนียว เด้งตัวได้มาก ทนทาน ทนปลวกได้ดี เลื่อย ไสกบ ตบแต่ง และชักเงาได้ดีมาก ความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 0.82 (12.6%) ความแข็ง ประมาณ 625 กก.


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,080 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]