รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์
ผู้แต่ง วีวะ พุกจรูญ, กิตติพงษ์ พงษ์บุญ, พันศักดิ์ ถ่องแท้มุ่งเจริญ, สมาน รวยสูงเนิน
ปีที่เผยแพร่ 2526
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีวะ พุกจรูญ, กิตติพงษ์ พงษ์บุญ, พันศักดิ์ ถ่องแท้มุ่งเจริญ และ สมาน รวยสูงเนิน. 2526. บันทึกวิจัยเล่มที่ 4 ประจำปี 2526 สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ มิถุนายน 2526. 18 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาหาสมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์อายุ 5 ปี ที่หน่วยปรับปรุงต้นน้ำชี หน่วยที่ 2 (ลำเชิญ) อ0คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยทำการสุ่มตัวอย่างไม้กระถินยักษ์ อายุ 5 ปี จำนวน 15 ต้น แล้วทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสูงเพียงอก, ความกว้างเรือนยอด, ความสูงและปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ (ลำต้นกิ่งก้านที่มีเส้นผ่ศูนย์กลางมากกว่า 2 ซม.) แล้วทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ในรูปสมการรีเกรชชัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]