รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซีย
ผู้แต่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2556. การปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซีย. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินลูกผสม กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้เป็นระบบการจัดการที่ต้องผสมผสานหลักทฤษฎีของพันธุศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติงานที่มีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง