รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง บทบาทของกระถินยักษ์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผู้แต่ง วีระ พุกจรูญ
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม วีระ พุกจรูญ. 2544. บทบาทของกระถินยักษ์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ. 61 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

กระถินยักษ์นับเป็นไม้โตเร็วที่มีบทบาทในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ชนิดหนึ่ง การศึกษาไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านวนวัฒน์ ยังไม่มีการศึกษาทางด้านอุทกวิทยา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้รวบรวมงานที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัยเอาไว้ โดยเน้นทางด้านอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนระบบนิเวศน์ภายหลังการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ด้วยไม้กระถินยักษ์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง