รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระถินเทพา
ผู้แต่ง เตือนใจ โก้สกุล และ กิตติ โพธิปัทมะ
ปีที่เผยแพร่ 2529
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม เตือนใจ โก้สกุล และ กิตติ โพธิปัทมะ. 2529. การเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระถินเทพา, น. 56-70. ใน การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2529. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

จากการทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนของพืชที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมชักนำให้เกิดเนื้อเยื่อแคลลัส และเพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมชักนำให้แคลลัสพัฒนาเป้นต้นและรากที่สมบูรณ์


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง