รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว
ผู้แต่ง กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 2560. การศึกษาชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดการฟื้นฟูพื้นที่ การคัดเลือกชนิดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]