รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปลูกไผ่ตงและไผ่น้อยโดยระบบวนเกษตร
ผู้แต่ง ธิติ วิสารัตน์, สมบูรณ์ บุญยืน, พิทยา เพชรมาก, บุญชุบ บุญทวี
ปีที่เผยแพร่ 2536
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]