รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เพื่อเกษตรกรและชุมชน
ผู้แต่ง นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์. 2556. การปรับปรุงไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เพื่อเกษตรกรและชุมชน. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินลูกผสม กระถินเทพา ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

โครงการวิจัยการคัดเลือกแม่มไ้ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชน ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูก การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเศรษฐกิจ สู่เกษตรกรและชุมชน ได้มีการปลูกทดสอบสายต้นหรือแม่ไม้ในพื้นที่ของเกษตรกรในหลายท้องที่ เพื่อเป็นการสาธิตให้เกษตรกรได้รู้จักและเข้าใจ การเลือกใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรเอง และเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงความเป็นมาของการปรับปปรุงพันธุ์ไม้เศรษฐกิจโตเร็วทั้งสองชนิด คือ ไม้ยูคาลิปตัสและไม้อะเคเซรย มากขึ้น จึงได้ทำเอกสารเผยแพร่เล่มนี้ขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว และผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง